PAR - Pohádka na dobrou noc - CBT do Qn

Byla jednou jedna malá hyperkrychlička se stupněm uzlu 3. Ráda si hrála se všemi ostatními malými sítěmi, společně vnořovaly, permutovaly, přepínaly červí díry a dělaly všemožné jiné vrtochy. Jednoho krásného kroku si ale malá Qn všimla, že na rohu, zcela mimo ortogonální, hyperkubické, i ty sobecké MIN, sedí malý CBT s hloubkou 2. Jelikož byla krychlička od srdce optimální, tak neváhala a nejprve po ose X, pak po ose Y a nakonec po ose Z doinvertovala k malému CBT. „Stromečku, co tu jsi tak sám? Nikdo si s tebou neprefixuje, ani neřadí?“ „Hm“, zašeptal malý CBT. Krychlička hned pokračovala: „Mohli bychom si spolu zavnořovat, co myslíš?“ Stromeček se smutně podrbal na listu: „Když já ale nevím jak. Maminka říkala, že maximálně jednu hranu můžu dilatovat na dvě.“ Krychlička se jen na chvilku zamyslela: „Myslím, že mé tři Kartézské součiny by ti mohly pomoci, jen jeden malý uzel ti přidáme,“ zajásala krychlička a pokračovala: „Vezmi si mou polovinu, tvé jedno rameno a podívej, jak krásně se celé vejde, když mu kořen zdvojíš.“ CBT ale stále nevěřil: „Ale to je jen jedno mé rameno, co kdybych se chtěl vnořit celý?“. I na to měla krychlička rychlou odpověď: „Ale stromečku, proč mi nevěříš, podívej, stoupni si před zrdcadlo isomorfismu, chyťte se společně za tři body.“ „Ale to utvoříme cykly,“ opáčil stromeček. Krychlička se ale nedala: „Kdybys mi neskákal do nejvyššího bitu, tak bych dořekla, že musíte své dvě hrany zahodit a indukčně poskočit. Tak co? Vidíš to?“ Stromeček se se svým odrazem chvilku oklepávali a překreslovali, ale pak mu to trklo: „Vždyť my jsme jeden strom vyšší dimenze! Děkuji ti krychličko, ty jsi mě zachránila. Takhle už budu vždycky vědět, že pro vnoření do o dimenzi větší krychle stačí protáhnout kořen, ukročit vpravo a vesele podgrafovat.“ A tak spolu permutovali, dokud je 12 bodů nerozdělilo.

Dobrou noc děti.

1 comment :

  1. Casino online UK review for 2021 - Casino Sites
    Get all 위닉스 사이트 information on the Casino UK casino online including game selection, 파라오 슬롯 Casino online. Get the latest news and bet365 우회 주소 reviews here. Rating: 문 페이 3.9 · ‎Review by ONCA 토토 사이트 검증

    ReplyDelete